0
Uzbieraliśmy do tej pory
0
Tyle potrzebujemy w całości

Inwestycja w farmy
fotowoltaiczne

Kim jesteśmy?

Lighthief to pierwsza Polska firma, która na taką skalę i w pełni profesjonalnie zajmuje się recyklingiem i myciem instalacji oraz farm fotowoltaicznych a także usługami O&M (czyli podtrzymywaniem ruchu na farmach fotowoltaicznych).

Razem z Politechniką Częstochowską i jej Wydziałem Elektrycznym od 3 lat prowadzimy szereg badań i wdrożeń związanych z recyklingiem i myciem paneli fotowoltaicznych na dużych i średnich farmach oraz instalacjach fotowoltaicznych!

Możliwość wejścia do inwestycji już od 32.900 złotych.
Okres zwrotu inwestycji wynosi od 4 do 7 lat i skraca się wraz ze wzrostem cen energii.
Naszym pierwszym inwestorem został gracz klubu sportowego
Raków Czestochowa Ivi Lopez

Prasa o nas

Z chęcią przedstawimy Ci szczegóły

Umów kontakt z naszym ekspertem

Na czym polega inwestycja w farmę fotowoltaiczną?

Inwestowanie w farmy fotowoltaiczne polega na objęciu udziałów w spółce celowej, powołanej do każdego projektu budowy farmy z osobna. Inwestor staje się w ten sposób współwłaścicielem farmy, czerpiąc zyski wynikające z produkcji energii elektrycznej na poziomie zależnym od sposobu finansowania inwestycji  i sprzedawanej bezpośrednio w kontrakcie PPA ( Power Purchase Agreement ).

Czemu warto inwestować

z LIGHTHIEF w elektrownie fotowoltaiczne?

Czy inwestycja jest bezpieczna?

Inwestycja z Lighthief sp. z o.o. w budowę farm jest bezpieczna ponieważ każdy członek zarządu czy kadra menadżerska wywodzi się z rynku OZE, posiadamy w tym sektorze wieloletnie doświadczenie budowane w największych spółkach fotowoltaicznych w Polsce.

Poza tym każda spółka ma trzy zabezpieczenia formalne:

Zabezpieczeniem kapitału jest zakupiony projekt oraz środki trwałe w postaci komponentów do budowy farmy. Które w razie skrajnych niepowodzeń można sprzedać z zyskiem!

Każdy inwestor ma realne i zbywalne udziały w spółce celowej w formie spółki z O.O. a Prezes Zarządu reprezentuje interesy udziałowców oraz raportuje zakres i postęp aktualnych prac nad projektem!

Wszystkie umowy zakupu udziałów i pożyczek są udzielane z notarialnie poświadczonym podpisem a projekt obsługuje doświadczona kancelaria prawna i biuro księgowe, do których każdy z udziałowców ma przez cały okres trwania inwestycji dostęp!

Poznaj szczegóły

Wypełnij krótki formularz. Z każdą zainteresowaną osobą skontaktujemy się i przekażemy wszystkie potrzebne informacje.
Rozmowa jest niezobowiązująca.